ĐẦU NỐI

 • 0 Review(s)
  Call for Price
  Kiểu đầu nối: DIN 7/16, đực.  Dùng cho Cáp 1/2″ Trở kháng: 50 Ω Hãng Draka – Phần Lan sản xuất
 • 0 Review(s)
  Call for Price
  Kiểu đầu nối: N, đực. Dùng cho Cáp 1/2″ Trở kháng: 50 Ω Hãng Draka – Phần Lan sản xuất
 • 0 Review(s)
  Call for Price
  Kiểu đầu nối: DIN 7/16, đực.  Dùng cho Cáp 7/8″ Trở kháng: 50 Ω Hãng Draka – Phần Lan sản xuất
 • 0 Review(s)
  Call for Price
  Type: DIN 7/16, female. Use for 7/8″ Cable Impedance: 50 Ω Draka NK Brand, Made in Finland or China
 • 0 Review(s)
  Call for Price
  Kiểu đầu nối: N Dùng cho Cáp 7/8″ Trở kháng: 50 Ω Hãng Draka – Phần Lan sản xuất