THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN

  • 0 Review(s)
    Call for Price
    Interface 10CH là thiết bị chuyển đổi giao diện 10 kênh từ giao diện trung kế tương tự 2W E&M sang giao diện CO-line. Thiết bị được sử dụng kèm theo hệ thống truyền dẫn 2W-E&M như Kilomux 2000… để...