A2-5A-F

Price:
Call for Price

Product Short Description

Cảm biến nhiệt độ; Nhiệt độ danh định: 115℃ ; Nhiệt độ cắt cầu chì: 112 ± 3℃ ; Nhiệt độ lớn nhất: 180℃; Dòng tải danh định: 5A ; Hãng AUPO

– Nhiệt độ danh định: 115℃

– Nhiệt độ cắt cầu chì: 112 ± 3℃

– Giới hạn nhiệt độ lớn nhất: 180℃

– Nhiệt độ giữ: 75℃

– Dòng tải danh định: 5A

– Hãng AUPO