BC-4863

Price:
Call for Price

Product Short Description

BC-4863: thiết bị điều khiển dùng cho trạm viễn thông.
Hai máy chỉnh lưu và hai tổ ắc quy.
Các chức năng chỉ thị, cảnh báo, bảo vệ ắc quy.

Khi dùng BC-4863, có thể sử dụng các khối chỉnh lưu đơn giản không có chức năng hạn chế dòng nạp, điều đó cho phép tận dụng trang thiết bị sẵn có giảm chi phí đầu tư. Ngoài ra, người vận hành rất dễ dàng thao tác hệ thống nguồn thông qua các công tắc và đèn chỉ thị ngay trên mặt máy.