SMBJ170CA

Price:
Call for Price

Product Short Description

Diode triệt áp 600W, 170V – Kiểu vỏ DO-214AA

 

Diode triệt áp (TVS): 600W, 170V, Kiểu vỏ DO-214AA

Điện áp ngược Stand-off Vrwm: 170V

Dải điện áp đánh thủng: 189 đêna 209V.

Điện áp ghim lớn nhất: 275V

Kiểu diode : Hai hướng

Dòng xung đỉnh lớn nhất: 2.2A