A3977SLPT

Price:
Call for Price

Product Short Description

IC dán kiểu vỏ SSOP28, Nhãn hiệu Allegro