BC-4863

Price:
Call for Price

Product Short Description

BC-4863: thiết bị điều khiển dùng cho trạm viễn thông.
Hai máy chỉnh lưu và hai tổ ắc quy.
Các chức năng chỉ thị, cảnh báo, bảo vệ ắc quy.