Cuộn Kháng

Price:
Call for Price

Product Short Description

Cuộn kháng dùng trong mạch điện 1 pha và 3 pha để giảm nhỏ dòng điện mở máy chống hiện tượng quá tải khi đóng cầu dao.
– Do Powertech sản xuất