MT/180-240Y

Price:
Call for Price

Product Short Description

Thiết bị cắt lọc sét không phụ thuộc dòng tải

Dòng đỉnh: 180KA/Pha