Bảo vệ chống nước cho cáp

Giá:
Liên hệ

Mô tả ngắn của sản phẩm

Bảo vệ nối cáp chống thấm nước 1/2; 7/8. Bảo vệ nối cáp chuyển đổi từ 1/2 ra 7/8 inch