Lưới bắt, treo cáp

Giá:
Liên hệ

Mô tả ngắn của sản phẩm

Pre-lacer Hoisting Grip & Laced-up Hoisting Grrip; Lưới bắt, treo cáp 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 1 5/8, 2 1/4 inch