Kẹp góc

Price:
Call for Price

Product Short Description

Bằng inox, để cố định cáp vào cột kim loại
Hãng Draka – Phần Lan